کتابخانه ها

کتابخانه های افسریه در یک نگاه

کتابخانه, رضویه, ۱۵ متری , باب‌الحوائج,قلم, سرای محله , کانون پرورش ,فکری ,کودکان و نوجوانان, افسریه

– کتابخانه رضویه- نشانی: خیابان ۱۵ متری دوم- خیابان ۳۳ – کتابخانه باب‌الحوائج- نشانی: خیابان ۱۵ متری دوم- خیابان ۲۶ – کتابخانه قلم- نشانی: ۲۰ متری افسریه- بین ۱۵ متری اول و دوم – کتابخانه سرای محله افسریه- نشانی: افسریه- ۱۵ متری چهارم- کوچه ۲۱- جنب بوستان فرهاد – کتابخانه سرای محله افسریه جنوبی- نشانی: خیابان ۱۵ متری سوم- کوچه ۱۳ – کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان- نشانی: بین ۱۵ متری …

ادامه نوشته »